Husregler på Overdrevsvej 18

 
Adgang til privaten er kun tilladt efter aftale.
Bliv uden for lågen ind til jeg kommer ud.
Hunde må ikke lukkes ind i haven.
 
Løse hunde skal kunne holdes på ejedommen, væk fra volliere og må ikke rende i skoven eller ind til naboen.
 
Ingen hunde må efterlades bundet op uden opsyn. Enhver har til enhver tid ansvaret for sine egne hunde.

Eksterne trænere der har lejet sig ind tager selv ansvaret for om hundene kan føres uden line. De tager ansvaret for om hundene drager til skovs og evt. er ansvarlig for at anden mands ejendom ødelægges. De tager ansvar for de kaniner der måtte løbe ud hvis lågen ikke er forsvarligt lukket under og efter brug.
 
Det koster 200 kr. at slå en kanin i hjel !! 

Fysisk afstraffelse

Brug af nogen form for kvæler halsbånd eller fysisk afstraffelse er ikke tilladt at anvende på matriklen uanset hvem der træner. Enhver from for fysisk afstraffelse er bortvisnings årsag og der vil ikke blive refunderet penge.

Aggressive hunde

Hunde der er aggressive over for andre hunde/mennesker vil blive bortvist.
Hvis hunden ikke kan omgåes andre hunde i snor eller når den er løs og gør udfald mod andre hunde, er det til enhver tid ejeren selv, der har ansvaret for at den hund ikke gør nogen som helst skade på andre hunde ved at holde den i snor under konstant opsyn i tilstrækkelig afstand fra andre hunde og er realistisk i sin vurdering af om hunden kan slippes eller ej.
Hundeejere som ønsker, at deres hund skal være på dupperne og ønsker, at deres hanhund stiller sig op over for andre hunde og ikke tager ansvar for det, er ikke ønskede til træning.
Ved bortvisning vil pengene for resten af kursusforløbet blive refunderet.

Efterladenskaber og affald.

Der samles selvfølgelig op. Affald fjernes og cigaretskodder må ikke smiddes rundt om kring men puttes i askebæret på bordet eller i skraldespanden. 
 
Færdsel til og fra matriklen

Al færdsel på grusvejen skal være med lav hastighed, for at minimere vedligehold.
 
VIGTIGT ! Når det er meget vådt parkeres alle biler med deres trækhjul ude på vejen. 

Inventar og kaningård.

Hvis noget skulle gå i stykker bedes i orientere mig, så jeg kan få skaden udbedret.
Anja Ylönen | CVR: 37771279 | Overdrevsvej 18, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: +45 24 84 27 86 | Kennelhunterslimited@gmail.com