Priser og Betalings vilkår

Betalingsvilkår:
 
Generelt er enhver tilmelding modtaget pr. mail bindende. Tilmelding på en tråd på FB betragtes ikke som tilmelding.
 
Enetimer.
Tilmelding er bindende mundtligt, pr. mail, sms. messenger eller tlf. 24842786. 
Afbud skal ske senest 24 timer inden aftalen. Betaling på konto nr. 8114-8681570 
 
Almindelige hold.
Ved betaling af gebyr for deltagelse på almindelige hold indbetales gebyret på konto nr. 8114-8681570.
Betalingen er bindende og refunderes ikke.
 
Kurser med eksterne undervisere og heldagskurser.
For at sikre sin plads på kurset indbetales det angivne depositum på konto nr. 8114-8681570. Er depositummet ikke modtaget kan pladsen besættes af en anden uden at der gives besked til den eller de, der har ytret interesse på FB eller andre steder.
 
Depositummet tilbagebetales hvis kurset ikke bliver til noget.
 
Hele kursusbeløbet skal være indbetalt inden den angivne dato enten på den fremsendte faktura eller dato angivet i kursusopslaget. Det er altid dato angivet på www.hunterslimited.dk eller på den fremsendte faktura, der er den gældende.
 
Areal
Leje af græsarealet koster 200 kr pr. time - max 8 hunde. 
Arealet omfatter marken inden for markens afgrænsninger inklusiv de to søer, brug af parkeringsplads. 
 
Tiden afregnes fra ankomst til sidste hund forlader området.
 
Omfatter IKKE brug af mit private toilet, teorilokale, duer eller kaniner.
 
Arealet skal eftelades fri for ALT affald inkl. cigaretskoder og hundelorte mv.
 
Hundene skal kunne holdes på området og må især ikke løbe ind til naboen mod syd (th for vejen).
 
Konto nr. : 81148681570
IBAN-kontonummer DK4281140008681570
BIC-kode NYKBDKKK
 
Ved afbud til kurset under 45 dage inden 1. kursusdag refunderes kursusafgiften ikke med mindre pladsen kan afsættes til anden side. Depositummet tilbagebetales ikke selv om pladsen afsættes til anden side.
 
Ved afbud til kurset inden 46 dage før 1. kursusdag tilbagebetales kursusafgiften. Depositummet tilbagebetales også hvis pladsen afsættes til anden side. (Dagene tælles således at dag 1 er den dag afbud modtages skriftligt/mail og sidste dag er dagen før kursets 1. dag)
 
Hvis det er indgået aftale om at dele kursusafgiften op i flere dele, hæfter 
kursisten til en hver tid for hele kursusafgiften uanset om der frameldes dele af kurset.
 
Ved udeblivelse af rettidig betaling sendes 1 rykker pålagt 100 kr i rykkergebyr med en 10 dages betalingsfrist. Herefter udsendes inkassovarsel og er pengene ikke forfaldet inden 10 dage sendes sagen til inkasso.
 
Priser
 
Foredrag : Min timer, 3.500 kr plus moms + kørsel
Heldagskursus : 
7.000 kr plus moms pr dag + kørsel
 
Priserne er ekslusiv moms.
 
Ved flere dages kursus skal beregnes overnatning med hund og forplejning.
 
Kørsel : (4,50,- kr. pr. km. , Jylland & Fyn + aktuel broafgift)
 
Hvalpe-start-pakke : 2.500,- kr. (3-4 timer, + kørsel)
Skriftlig træningsplan 1000,- kr.
Enetime : Se under Enetimer 

Kørsel : (4,50,- kr. pr. km. , Jylland & Fyn + aktuel broafgift)


Virksomheden er registreret under CVR: 37771279
 
 
 
Anja Ylönen | CVR: 37771279 | Overdrevsvej 18, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: +45 24 84 27 86 | Kennelhunterslimited@gmail.com